קרנות השתלמות

תחום החיסכון הפנסיוני בכלל וקופות הגמל וההשתלמות בפרט, הפכו לאחר “ועדת בכר” להיות דינאמיים ודורשים תשומת לב ואקטיביות מצד העמית המעוניין לשמור על קופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות שלו מפני הפסדים.

רפורמת בכר, היא רפורמה בשוק ההון בישראל שנערכה לאור מסקנות “ועדת בכר”, אושרה בכנסת בסדרת חוקים באוגוסט 2005 והוטמעה לאחר מכן. מטרת הרפורמה היא הפחתת הריכוזיות של המערכת הבנקאית בשוק ההון.
עיקרי הרפורמה הם סיום הבעלות של הבנקים על קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, והגברת התחרות בתחום החיסכון הפנסיוני.
הרפורמה הוצעה בעקבות ניגוד האינטרסים המושרש ששרר בקרב הבנקים בארץ, משום שמצד אחד הבנקים היו הגוף המייעץ ללקוח באשר לאפיקי ההשקעה המומלצים לו, ומצד שני חלק מאפיקי ההשקעה שייכים לבנקים, ובחלקם יש לבנקים אינטרסים אחרים.
הרפורמה חייבה את הבנקים למכור את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שברשותם. עם כניסת הרפורמה לתוקף (אוקטובר 2005) נמכרו בתוך חודשים ספורים רוב הקרנות והקופות הגדולות מהבנקים לחברות הביטוח ולקרנות השקעה זרות.

המשמעות מבחינתך לגבי קרן ההשתלמות שלך, הינה הצורך שגוף מקצועי בעל ידע רב בתחום יבחן אם קרן ההשתלמות שלך מנוהלת על פי פרופיל הסיכון שלך ועל פי צרכיך והעדפותיך.

אנו באורגד מתמחים בבחינת החלופות האופטימאליות הקיימות בשוק ונמליץ לך על הקרן המתאימה ביותר לצרכיך. המעבר מהקרן הישנה לקרן החדשה הינו פשוט ואינו מצריך מאמץ.
המעבר אינו כרוך בתשלום כלשהו. הוותק והטבות המס נשמרים במלואם.

ההבדל בתשואה בין קרנות לאורך השנים יכול להסתכם בכסף רב. זהו כסף אותו אתה חוסך לצורך השתלמות ועל כן חשוב שיתנהל באחריות ובזהירות.
אנו באורגד נסייע לך להגיע למועד בו תזדקק לכספך תוך מיכסום תשואה ומיזעור הסיכונים!